Členové‎ > ‎

Montessori centrum Kralupy, s.r.o.

- Jsme rodinné a vzdělávací centrum s Montessori pedagogikou, uplatňujemeproncipy Respektovat a být respektován.

-Pracujeme s nastávajícími rodiči, nesoustředíme se jen na porod, ale také na to, že po zdolání této mety zůstane rodičům produkt porodu- nový člověk. A co s ním?

-Vedeme pravidelná setkávání rodičů s dětmi od narození do 4- 5 let, náplní je podpora rodičů v jejich rodičovské roli, zvyšování jejich jistoty a kompetentnosti, sdílení starostí i radostí, využití a předávání nástrojů získaných z Respektovat a být respektován a z Montessori pedagogiky. Setkávání je členěno dle věku dětí.

- Vytváříme komunitu rodičů sdílejících podobné hodnoty, z této komunity vznikla montessori školka (dle práva hlídací centrum s celodenním provozem). Další aktivitou vzešlou z komunity je vznik neziskové organizace, která má v úmyslu založit školu postavenou na stejných principech a propojenou s již existující školkou a rodinným centrem. Školka a centrum je již nyní místem, kam děti (i rodiče) chodí rádi, školou chceme tento prostor rozšířit.

- Organizujeme pravidelná i jednorázová setkání a semináře na témata týkající se rodičovství, mateřství, výchovy sebe i dětí.

- Pracujeme na ekologizaci našeho prostoru. Využíváme ekologicky odbouratelné čistící a prací prostředky, učíme děti už od malička, že jsou zodpovědné za své činy, stejně tak jsme odpovědní i my, jako jednotlivci i jako organizace. Zrovna tak se ekologizace prostředí odráží i ve stravě dětí ve školce, která je výhradně z kvalitních potravin, pokud možno zcela bez konzervantů, s omezením masa,a zvýšeno dávkou zeleniny a ovoce.