Členové‎ > ‎

Centrum pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty, z.s.

Posláním spolku je podporovat a povzbuzovat prvořadou a nezastupitelnou roli rodiny, přispívat k všestranné podpoře rodin s dvojčaty a vícerčaty a zvyšovat veřejnou a odbornou informovanost o speciálních potřebách rodin s dvojčaty a vícerčaty.
Jedním z cílů činnosti spolku pro naplňování poslání je vybudování a provozování klubu dvojčat a vícerčat - centra pomoci pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty jako neziskového zařízení prevence sociálního vyloučení rodin s dvojčaty a vícerčaty a dále jako zařízení komunitního a integračního, kde se pracuje s dětmi, s mládeží, s rodinami. Návštěvníci se zde setkávají a jsou zde pro ně dle jejich potřeb a požadavků a s jejich pomocí organizovány potřebné aktivity.
Specifičtí jsme v tom, že takto širokou nabídku služeb a práce pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty poskytujeme jako jediní na celé Moravě.