Členové‎ > ‎

Jeden Strom, o.s. (Praha 16)

Občanské sdružení JEDEN STROM bylo založeno za účelem podpory a pomoci při vytváření, rozvoji a provozu centra pro děti, mládež a dospělé v oblasti Dolního Poberouní. 
Smyslem činnosti sdružení je podpora komunitního života dané oblasti, poskytování možností trávení volného času, nabídka dalšího vzdělávání s důrazem na trvale udržitelný rozvoj a enviromentální výchovu.

www.jedenstrom.cz
Comments