Členové‎ > ‎

Aperio - společnost pro zdravé rodičovství (Praha a ČR)

APERIO je nezisková organizace s 10 letou tradicí, která se zaměřuje na profesionální práci s odbornou i laickou veřejností v oblasti zlepšování služeb pro budoucí, stávající a sólorodiče,  podporujeme posílení postavení rodiny ve společnosti.

Hlavní cíl

Usilujeme o zlepšení služeb v mateřství a rodičovství a podporujeme rovné zacházení se ženami a muži v rodině a na pracovním trhu.

Dílčí cíle

    * Podporujeme rozšiřování nabídky kvalitních porodnických služeb se zaměřením na normální porody
    * Rozvíjíme přípravu na mateřství a rodičovství pro odbornou i širší veřejnost. Napomáháme k posílení práv osob pečujících o děti
    * Podporujeme aktivní účast rodičů, při obhajobě vlastních práv
    * Usilujeme o zlepšení podmínek rodičů na trhu práce a rozšíření spektra služeb spojených s péčí o děti
    * Napomáháme k rovnocennému zapojení otců i matek do péče o děti a rodinu
    * Snažíme se o zviditelnování problematiky sólorodičovství a pracujeme s touto specifickou skupinou


Naše aktivity:

Vzdělávání:
pořádání kurzů, seminářů, besed, workshopů, konferencí a diskusních setkání; budování informačního a vzdělávacího centra se zaměřením na rodičovskou problematiku.

Výzkum a odborné analýzy:
výzkumná šetření a odborné analýzy (zejména sociologické, legislativní a ekonomické), publikování výsledků a spolupráce na výzkumu s ostatními zeměmi Evropy.

Publikační činnost:
vydavatelské a překladatelské projekty v oblasti odborné i osvětové literatury.

Spolupráce s médii:
zveřejňování získaných informací prostřednictvím tisku, rozhlasu, TV, filmu a internetu.

Legislativa:
prosazování právních norem, které vytvoří legislativní rámec cílům sdružení.

Comments