Členové‎ > ‎

A-centrum (Praha 8)

A-centrum
Hlavní činností A centra je provádění osvětu a prevenci v prenatálním i postnatálním období vývoje dítěte zejména cestou poskytování podpory a informací rodičům při přípravě na rodičovství a při výchově jejich dětí, a to především následujícími formami:

• Vytváříme láskyplný a bezpečný prostor pro osobní rozvoj celé rodiny. Klademe důraz na zvyšování společenského uznání role ženy – matky a umožňujeme otcům v celém procesu zastávat roli, která jim právem patří.

• Zprostředkováváme ucelené a objektivní informace o těhotenství, porodu, mateřství a rodičovství. Tímto působíme na zlepšení respektu celé společnosti k dětem jako záruka zdravé rodiny a prevence celospolečenských problémů.

• V rámci prevence sociální izolace umožňujeme ženám a rodinám, aby svá miminka i větší děti mohly mít s sebou na všech našich aktivitách. Všechny naše aktivity jsou otevřené nejen ženám a jejich miminkům, ale i otcům, starším dětem a prarodičům.

• Poskytujeme nejen teoretické informace, ale také jejich prohloubení osobním prožitkem v širokém spektru netradičních praktických a pohybových kurzů a seminářů.

• Napomáháme humanizaci porodnictví v České a následně také ve Slovenské republice a přispíváme k liberalizaci podmínek a možností v oblasti porodnictví.

www.acentrum.eu
Comments