Členské organizace Unie center lze definovat jako 

  • komunitní, rodinná a jinak zvaná centra* pro rodinu, která se vydala na cestu rozvoje občanské společnosti a svojí činností chtějí aktivně ovlivňovat život kolem sebe.
  • Při své činnosti podporují rodinu v nejširším slova smyslu a nebrání se novým tématům a pohledům na rodinnou politiku. 
  • Nedílnou součástí jejich činnosti je práce s dobrovolníky a využívání jejich nadšení a touhy něco změnit.

*) Je zřejmé, že členem nemůže být samotná fyzická osoba. Unie center tak vyvažuje
  • práva, která mají členové na Valné hromadě,
  • povinnostmi či závazky, kterým musí členové dostát v každodenní práci pro místní komunitu.
Stanovy hovoří o členském příspěvku. Výkonná rada se usnesla, že povinný příspěvek bude ve výši 100,-Kč. Větší hodnotu pro organizaci však představuje dobrovolná práce, ať už na projektech Unie, anebo prostým přispíváním do společného znalostního banku na intranetu (upozorňujeme, že míra zapojení členského centra není specifikována, jde o dobrovolné rozhodnutí).


Jednotliví lidé mohou přispívat prostřednictvím práce na Tématech a Projektech, kterým se Unie center věnuje. Svou nabídku můžete zaslat prostřednictvím podnětu Radě UC.


Všem aktivním lidem z členských center, kteří se chtějí
informovat o aktuálním dění nacházet inspiraci u ostatních
podílet na aktivitách je otevřen
Intranet Unie center >>více zde<<Zobrazit místo Unie center pro rodinu a komunitu na větší mapě

Členské organizace


Podřízené stránky (54): Zobrazit vše